Kära Kronprinsessan Victoria

Tack för det här speciella och imponerande mötet!

På min personals vägnar vill jag också tacka för ditt besök på Möllegård.

Det var en särskild ära!

 

FOTO/COPYRIGHT :STEFAN LINDBLOM, HELSINGBORGS-BILD AB